Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia reviduje pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a spotrebiteľských úverov

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes navrhla revízie dvoch súborov pravidiel EÚ s cieľom posilniť práva spotrebiteľov vo svete, ktorý zmenila digitalizácia a pandémia COVID-19.

Komisia posilňuje svoju bezpečnostnú sieť pre spotrebiteľov v EÚ, a to napríklad tak, že zabezpečuje, aby boli nebezpečné výrobky z trhu stiahnuté alebo aby boli ponuky úverov spotrebiteľom predkladané spôsobom, ktorý je jasný, pričom tieto ponuky by malo byť možné konzultovať aj prostredníctvom digitálnych zariadení. Cieľom návrhu je aktualizácia existujúcej smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ako aj pravidiel EÚ týkajúcich sa spotrebiteľských úverov a zameraných na ochranu spotrebiteľa.

Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval, pričom v roku 2020 až 71 % spotrebiteľov nakupovalo cez internet, v mnohých prípadoch išlo o výrobky s novými technológiami. Nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa budú riešiť riziká spojené s týmito výrobkami využívajúcimi nové technológie, ako napríklad kybernetickobezpečnostné riziká, ako aj riziká spojené s nakupovaním cez internet tak, že sa pre online trh zavedú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Zabezpečí sa, aby boli všetky výrobky, nezávisle od toho, či pochádzajú z EÚ alebo zo zvyšku sveta, bezpečné. V revidovanej smernici o spotrebiteľských úveroch sa stanovuje, že informácie súvisiace so spotrebiteľskými úvermi musia byť predkladané spôsobom, ktorý je jasný a prispôsobený na digitálne zariadenia tak, aby spotrebitelia rozumeli tomu, k čomu sa zaväzujú. O návrhoch Komisie bude teraz rokovať Rada aj Parlament.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Prehľad o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Prehľad o spotrebiteľských úveroch

Sieť európskych spotrebiteľských centier

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 30.06.2021 06:00
Upravené: 02.07.2021 10:23