Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia rozhodla o budúcnosti dočasného rámca na podporu hospodárskeho oživenia v kontexte pandémie koronavírusu

Miesto: Brusel

Európska komisia rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rámca štátnej pomoci do 30. júna 2022.

Podľa súčasných pravidiel mala jeho platnosť uplynúť 31. decembra 2021. V záujme ďalšieho urýchlenia oživenia Komisia takisto rozhodla zaviesť na ďalšie obmedzené obdobie dve nové opatrenia, ktoré majú vytvoriť priame stimuly pre súkromné investície zamerané na budúcnosť a podporiť platobnú schopnosť. akéto predĺženie členským štátom umožní v prípade potreby rozšíriť schémy podpory a postarať sa o to, aby podniky, ktoré sú ešte postihnuté krízou, neboli od potrebnej podpory náhle odstrihnuté. Komisia bude zároveň naďalej pozorne monitorovať vývoj pandémie COVID-19 a ďalšie riziká pre oživenie hospodárstva.

Komisia okrem toho do rámca zapracovala niekoľko cielených úprav, medzi nim aj dva nové nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že podpora prebiehajúcej obnovy európskeho hospodárstva bude udržateľná:

  • opatrenia na podporu investícií majú členským štátom pomôcť riešiť nedostatok investícií spôsobený krízou. Tento nástroj môžu členské štáty využívať do 31. decembra 2022; a
  • opatrenia na podporu platobnej schopnosti, ktoré majú mobilizovať súkromné finančné prostriedky a sprístupniť ich na investície do malých a stredných podnikov (MSP) vrátane startupov a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Tento nástroj majú členské štáty k dispozícii do 31. decembra 2023.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.11.2021 06:00
Upravené: 17.01.2022 09:59