Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia rozhodla o predložení prípadu Slovenska súdnemu dvoru EÚ pre absenciu včasných platieb podnikov za dodávky tovaru a služieb

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes rozhodla o predložení prípadov Slovenska (a Portugalska) Súdnemu dvoru Európskej únie pre nesprávne uplatňovanie pravidiel smernice o oneskorených platbách (smernica 2011/7/EÚ).

V smernici o oneskorených platbách sa orgánom verejnej moci ukladá povinnosť platenia faktúr v lehote 30 dní (alebo 60 dní v prípade verejných nemocníc). Realizáciou platieb v stanovených lehotách idú orgány verejnej moci príkladom v boji proti zlej platobnej morálke v podnikateľskom prostredí. V nadväznosti na rozsiahle postupy monitorovania v roku 2022 Komisia teraz vzhľadom na pretrvávajúce neplnenie povinností predkladá prípady Portugalska a Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie. Pokiaľ ide o Slovensko, Komisia sa obracia na Súdny dvor z dôvodu výrazných oneskorení verejných nemocníc s platbami ich dodávateľom. Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti v roku 2017. Výraznými oneskoreniami platieb zo strany verejných nemocníc sa brzdí konkurencieschopnosť a odolnosť podnikov pôsobiacich v sektore zdravotníctva, najmä MSP.  Počas krízy COVID-19 zohrávali tieto podniky kľúčovú úlohu pri udržiavaní chodu nemocníc.

 Podrobnosti

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 19.04.2023 06:00
Upravené: 21.04.2023 09:43