Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia rozhodla o zaregistrovaní dvoch nových európskych iniciatív občanov

Miesto: Brusel

Európska komisia sa dnes rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov: „Zákaz konverzných praktík v Európskej únii“ a „Európsku iniciatívu občanov v oblasti ochrany poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva v Európe“.

Organizátori iniciatívy nazvanej „Zákaz konverzných praktík v Európskej únii“ vyzývajú, aby sa zakázali intervencie, ktorých cieľom je zmena, utlmenie alebo potlačenie sexuálnej orientácie, rodovej identity a/alebo rodového vyjadrenia LGBTIQ+ občanov. Organizátori predovšetkým vyzývajú Komisiu, aby navrhla smernicu, ktorou by sa do zoznamu trestných činov EÚ doplnili konverzné praktiky, alebo aby zmenila navrhovanú smernicu o rovnosti tak, aby zahŕňala zákaz konverzných praktík. Organizátori takisto vyzývajú na zmeny smernice 2012/29/EÚ o právach obetí, ktorými by sa stanovili minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí konverzných praktík.

„Európska iniciatíva občanov v oblasti ochrany poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva v Európe“ volá po ochrane európskeho poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva prostredníctvom regulačného rámca. Spočíval by vo viacerých aspektoch, ako je prioritné využívanie poľnohospodárskej pôdy na výrobu potravín, zaručenie potravinovej suverenity a riešenie problémov spojených s potravinovým reťazcom a vysokých cien. Organizátori takisto vyzývajú na vytvorenie európskeho hydrologického plánu na zaručenie dodávok a distribúcie vody v celej EÚ a na zriadenie Agentúry EÚ pre poľnohospodárstvo a vidiecke hospodárstvo, ktorá by zaisťovala ochranu poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárstva v rozhodovacích procesoch EÚ.

Keďže obe uvedené európske iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ich považuje za právne prípustné. Komisia zatiaľ neanalyzovala vecnú stránku týchto návrhov. Po dnešnej registrácii majú organizátori najbližších šesť mesiacov na začatie zbierania podpisov. Ak niektorá európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 24.01.2024 06:00
Upravené: 26.01.2024 09:01