Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia rozhodla o zaregistrovaní iniciatívy „Právo na liečbu“

Miesto: Brusel

Skupina organizátorov vyzýva Úniu, „aby uprednostnila verejné zdravie pred súkromným ziskom a aby zaručila, že vakcína a liečba ochorenia spôsobeného pandémiou sa stanú celosvetovým verejným statkom, ktorý bude voľne prístupný pre všetkých“.

Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky. Preto rozhodla o jej zaregistrovaní. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatívy. Po dnešnej registrácii iniciatívy môžu organizátori v najbližších 6 mesiacoch začať 1-ročný proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa bude musieť k iniciatíve do šiestich mesiacov vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Ciele iniciatívy:

  1. zabezpečiť, aby práva duševného vlastníctva nebránili v prístupnosti alebo dostupnosti akejkoľvek budúcej vakcíny alebo liečby ochorenia COVID-19;
  2. zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity neobmedzovali okamžitú účinnosť nútených licencií vydávaných členskými štátmi;
  3. zaviesť pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ právnu povinnosť podeliť sa o poznatky o zdravotníckych technológiách, duševné vlastníctvo a/alebo údaje súvisiace s ochorením COVID-19 v rámci združovania technológií a patentov;
  4. zaviesť právne povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ z hľadiska transparentnosti verejných príspevkov a výrobných nákladov, ako aj doložky o prístupnosti a cenovej dostupnosti v spojení s nevýhradnými licenciami.

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne bola aktivovaná v apríli 2012, odkedy Komisia zaregistrovala celkovo 75 občianskych iniciatív a 26 ich odmietla.

Podrobnosti:

Tlačová správa

EIO „Right to Cure“:

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 21.08.2020 06:00
Upravené: 25.08.2020 07:45