Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej európskej iniciatívy občanov na ochranu životného prostredia

Miesto: Brusel

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právny akt, ktorý zabezpečí, že členské štáty budú pri prijímaní vnútroštátnych opatrení zohľadňovať environmentálne aspekty.

Komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom Výzva k akcii – ochrana životného prostredia vo všetkých oblastiach politiky.

Keďže európska iniciatíva občanov spĺňa potrebné podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku tohto návrhu. Po dnešnej registrácii môžu organizátori začať zbierať podpisy. 

Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí odôvodniť.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Európske iniciatívy občanov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.10.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:13