Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia schválila novelu slovenskej schémy štátnej pomoci zamestnanosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu

Miesto: Brusel

Európska komisia potvrdila, že úprava existujúcej slovenskej schémy na zachovanie zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci.

Komisia schválila pôvodnú schému v apríli 2020 (SA.56986) a jej následné zmeny v novembri 2020 (SA.59280), v marci 2021 (SA.62004) a v júni 2021 (SA.63294). V rámci schémy má verejná podpora formu priamych grantov, mzdových dotácií a podpory príjmu v ekvivalente mzdy pre samostatne zárobkovo činné osoby. Slovensko oznámilo tieto úpravy existujúcej schémy: (i) celkové zvýšenie rozpočtu o 1 miliardu EUR; ii) šesťmesačné predĺženie do 30. júna 2022; iii) zvýšenie maximálnej výšky pomoci na príjemcu vo forme priamych grantov; a (iv) úprava podmienok oprávnenosti. Komisia zistila, že schéma v znení zmien a doplnení je naďalej v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Konkrétne, (i) priame granty nepresiahnu 2,3 ​​milióna EUR na spoločnosť; ii) mzdové dotácie a podpora príjmu v ekvivalente mzdy pre samostatne zárobkovo činné osoby nepresiahne 80 % hrubej mesačnej mzdy prijímajúceho personálu a 80 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v roku 2019; a iii) pomoc sa poskytne najneskôr 30. júna 2022. Komisia dospela k záveru, že upravená schéma je naďalej potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu.

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom veci SA.101016registri štátnej pomoci na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž.

Podrobnosti:
Viac informácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15