Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia schválila prvé programy spolupráce Interreg na roky 2021 – 2027: podporu získa aj Slovensko

Miesto: Brusel

Komisia schválila prvé programy Interreg na programové obdobie 2021 – 2027. Ide o tri programy európskej územnej spolupráce s investíciou v hodnote viac ako 481 miliónov eur.

Schválené boli programy Interreg Central Europe (Stredná Európa), Interreg Rakúsko – Nemecko (Bavorsko) a Interreg Nemecko (Bavorsko) – Česko. Rozpočet bude pridelený v súlade s prioritami EÚ zameranými na dosiahnutie inteligentnej, zelenej a inkluzívnej Európy. Slovensko patrí medzi účastníkov programu Interreg Stredná Európa, na ktorý bude vyčlenených celkovo 280,7 milióna eur. Polovica tohto rozpočtu je určená na zelené investície, ako je zvyšovanie energetickej efektívnosti, adaptácia na zmenu klímy alebo ekologizácia mestskej mobility, zatiaľ čo takmer jedna tretina podporí konkurencieschopnosť a inovačné kapacity v strednej Európe. Program sa zameria aj na zlepšenie dopravných spojení vidieckych a okrajových regiónov a zlepší riadenie integrovaného územného rozvoja. Všetky zainteresované strany na týchto územiach sa vyzývajú, aby pozorne sledovali výzvy na predkladanie projektov, ktoré budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých programov.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Interreg Stredná Európa
Interreg Stredná Európa (SK)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 23.03.2022 06:00
Upravené: 25.03.2022 11:43