Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia schválila slovenskú podporu 9,6 milióna EUR na zatvorenie Hornonitrianskych baní

Miesto: Bratislava

Európska komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, že Slovenská republika poskytne verejnú podporu ťažobnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na zmiernenie sociálneho vplyvu zatvorenia jej banských celkov v Handlovej a Novákoch do roku 2023.

Podpora vo výške 9,6 milióna EUR bude spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Komisia posúdila opatrenie na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä na základe rozhodnutia Rady 2010/787/ EÚ, ktoré umožňuje členským štátom podporovať uzatváranie nekonkurencieschopných uhoľných baní s cieľom zmierniť sociálny dosah plynúci z ich uzavretia. Cieľom pomoci je uľahčiť proces ukončenia prevádzky a podporiť zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie. Štátna podpora bude pokrývať najmä výdavky zodpovedajúce priemernému platu týchto zamestnancov. Počas šiestich mesiacov sa budú môcť zúčastniť rekvalifikačného programu, čo im umožní nájsť si nové zamestnanie, pričom budú naďalej zamestnávaní v HBP.
 
Viac informácií bude k dispozícii pod číslom SA.56844 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži.
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00