Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia schválila upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote 6,4 miliardy eur vrátane kapitoly REPowerEU

Miesto: Brusel

Európska komisia včera kladne posúdila upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska, ktorý zahŕňa kapitolu REPowerEU.

Súčasný plán má hodnotu 6,4 miliardy eur vo forme grantov (zvýšenie zo 6 miliárd eur) a zahŕňa 64 reforiem a 60 investícií. Slovensko navrhlo niekoľko zmien pôvodného plánu, napríklad širší rozsah obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré možno získať finančnú podporu (napr. biometán), a objasnilo rozsah investícií do zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti a dopravy. Zmeny nastali aj v plánovaných reformách vzdelávania, neovplyvňujú však očakávaný pozitívny vplyv týchto reforiem. Slovensko zároveň vyradilo dve menšie investície z pôvodného plánu a upravilo takmer 70 opatrení. Zabezpečí tak ich účinnú realizáciu v zmenenom kontexte, ktorý sa okrem iného vyznačuje vyššou infláciou, než sa pôvodne očakávalo, a znížením grantov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré financujú časť plánu (t. j. opatrenia, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole REPowerEU). Slovensko doplnilo do svojho plánu kapitolu REPowerEU, ktorá obsahuje šesť nových reforiem, štyri nové investície a štyri rozšírené investície, ktoré už boli zahrnuté do pôvodného plánu. Tieto opatrenia prispejú k splneniu cieľov plánu REPowerEU, aby sa Európa najneskôr do roku 2030 stala nezávislou od ruských fosílnych palív.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska

Webová stránka slovenského plánu obnovy

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: Otázky a odpovede  

Kapitoly REPowerEU a revízia plánov obnovy

Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

Webová stránka Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 27.06.2023 06:00
Upravené: 30.06.2023 08:50