Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia spúšťa platformu Fit for Future a pozýva odborníkov, aby sa zapojili

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky.

Platforma takisto pomôže zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové – vzhľadom na potrebu riešiť nové výzvy, ako napríklad digitalizáciu. „Po pandémii ochorenia COVID-19 bude obzvlášť dôležité zjednodušenie a zníženie záťaže, najmä pre MSP. Musíme preskúmať, ako môže digitalizácia prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a zároveň zabezpečiť, aby boli naše právne predpisy naďalej zamerané na budúcnosť a vhodné na riešenie nových výziev,“ uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Platforma Fit for Future združuje národných, regionálnych a miestnych zástupcov členských štátov, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a skupiny zainteresovaných strán s praktickými odbornými znalosťami v rôznych oblastiach. Hneď po začiatku fungovania platformy bude môcť širšia verejnosť a zainteresované strany prispievať k jej práci na zjednodušovaní a znižovaní záťaže. Občania a zainteresované strany sa okrem toho môžu podeliť o svoje názory na existujúce právne predpisy, ako aj na návrhy nových politík EÚ prostredníctvom portálu Vyjadrite svoj názor. Experti s vysokou odbornosťou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, ktorí majú záujem byť súčasťou platformy Fit for Future, sa môžu prihlásiť online do 19. júna.

Tlačová správa

Lepšia právna regulácia

Vyjadrite svoj názor

Platforma Fit for Future

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:57