Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia udeľuje prvé ceny nového európskeho Bauhausu

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes zahájila prvé ocenenie nového európskeho Bauhausu, ktoré majú zviditeľniť osvedčené postupy, príklady a koncepcie, ktoré jasne ilustrujú hodnoty nového európskeho Bauhausu z hľadiska udržateľnosti, estetiky a inkluzívnosti.

Musí ísť o príklady, ktoré sa buď už zrealizovali, alebo pochádzajú od študentov či mladých profesionálov (vo veku do 30 rokov) a udávajú smer do budúcnosti. Ocenenia majú upriamiť všeobecnú pozornosť na základné piliere iniciatívy, a tak slúžiť ako inšpirácia pre jej ďalší vývoj. Cenou nového európskeho Bauhausu budú odmenené zrealizované príklady alebo nové nápady a koncepcie v desiatich rôznych kategóriách a v dvoch paralelných súťažných okruhoch:

  • „Cena nového európskeho Bauhausu“ za zrealizované príklady a
  • „Vychádzajúce hviezdy nového európskeho Bauhausu“ za koncepcie alebo nápady mladých talentov.

V prihláške je potrebné vysvetliť, prečo a ako daný príklad alebo projekt/koncepcia predstavuje alebo stelesňuje tri hlavné hodnoty nového európskeho Bauhausu, teda estetiku, udržateľnosť a inkluzívnosť, a zároveň opísať inovačný rozmer, ktorý prináša. V okruhu „vychádzajúcich hviezd“ musia uchádzači predstaviť aj kroky, ktoré plánujú v ďalšom vývoji alebo realizácii svojej koncepcie či nápadu.

Podrobnosti:
Viac informácií

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 23.04.2021 06:00
Upravené: 05.05.2021 15:57