Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov za rok 2023

Miesto: Brusel

Európska komisia včera uverejnila súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2023, v ktorej sa uvádzajú niektoré hlavné úspechy EŠIF v stave na konci roka 2022.

Tieto fondy sú hlavnými finančnými nástrojmi politiky súdržnosti, ktoré podporujú investície do regionálneho rozvoja z programového obdobia 2014 – 2020. V správe sa uvádza široká škála podpory dostupnej prostredníctvom rôznych programov na obdobie rokov 2014 – 2020 a jej priamy a pozitívny vplyv na regióny, podniky a v prvom rade na ľudí, ktorí sú stredobodom EŠIF. Poukazuje aj na flexibilitu a prispôsobivosť rámca na poskytovanie riešení dôsledkov pandémie COVID-19, útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a následnej energetickej krízy.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Súhrnná správa o implementácii EŠIF za rok 2023

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 16.01.2024 06:00
Upravené: 22.01.2024 08:23