Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

Miesto: Brusel

Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o právnom predpise o obnove prírody.

Po prijatí a uplatňovaní v členských štátoch EÚ bude tento právny predpis kľúčovým príspevkom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a k zvýšeniu pripravenosti a odolnosti Európy voči účinkom zmeny klímy.

Právnym predpisom by sa mal začať proces nepretržitého a trvalého oživenia prírody na pevnine a na mori EÚ. Ako celkový cieľ, ktorý sa má dosiahnuť na úrovni EÚ, členské štáty zavedú do roku 2030 opatrenia na obnovu aspoň v 20 % pevninských oblastí EÚ a 20 % jej morí. Do roku 2050 by sa takéto opatrenia mali zaviesť pre všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu.

Právny predpis pomôže EÚ a jej členským štátom splniť cieľ obnovy, ku ktorému sa zaviazali v rámci globálneho rámca pre biodiverzitu v Kchunmingu a Montreale.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 10.11.2023 06:00
Upravené: 13.11.2023 07:47