Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta dohodu o prísnych cieľoch EÚ na zníženie emisií CO2 z nových nákladných vozidiel a mestských autobusov

Miesto: Brusel

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o predbežnej politickej dohode o posilnení emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vstupujú na trh EÚ od roku 2030.

V nariadení sa stanovia nové ambiciózne ciele zníženia emisií CO2 na roky 2030, 2035 a 2040. Novými normami sa zabezpečí, aby tento segment odvetvia cestnej dopravy prispel k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k ambíciám EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutralite do roku 2050.  Európsky parlament a Rada teraz musia dohodu formálne schváliť.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 19.01.2024 06:00
Upravené: 22.01.2024 08:22