Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta politickú dohodu o návrhu na úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

Miesto: Brusel

Komisia víta dnešnú politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o návrhu Komisie na nový úverový nástroj pre verejný sektor (PSLF).

Tým sa schválili všetky návrhy Mechanizmu spravodlivej transformácie a čaká sa na konečné schválenie Európskym parlamentom a Radou.

Nástroj sa osobitne zameriava na verejné subjekty a vytvára preferenčné úverové podmienky pre projekty, ktoré nevytvárajú dostatočné príjmy na to, aby boli finančne životaschopné. Pozostáva z kombinácie grantov (1,5 miliardy EUR) z rozpočtu EÚ a úverov (10 miliárd EUR) poskytnutých Európskou investičnou bankou (EIB). Grantová podpora sa pridá k pôžičke EIB a zníži sa finančná záťaž pre príjemcov a zvýši sa atraktívnosť príslušných investícií. Pri plnení európskej zelenej dohody tento nástroj pomôže riešiť sociálno-ekonomické výzvy prechodu na klimatickú neutralitu na najviac postihnutých územiach, ako sa uvádza v plánoch spravodlivej transformácie územia. Doplní dva ďalšie piliere Mechanizmu spravodlivej transformácie, konkrétne Fond na spravodlivú transformáciu a osobitnú schému pre spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU. 

Celkovo sa očakáva, že nástroj v nasledujúcich siedmich rokoch zmobilizuje verejné investície vo výške 25 až 30 miliárd EUR. Po technickej finalizácii znenia, ktoré odráža politickú dohodu, budú musieť Európsky parlament a Rada znenie schváliť, aby nariadenie mohlo nadobudnúť účinnosť.

Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 26.04.2021 06:00
Upravené: 05.05.2021 16:01