Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta politickú dohodu o novom rámci správy hospodárskych záležitostí

Miesto: Brusel

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o najambicióznejšej a najkomplexnejšej reforme rámca v oblasti správy hospodárskych záležitostí v EÚ od čias hospodárskej a finančnej krízy.

Komisia predložila svoje návrhy reformy v apríli 2023. Hlavným cieľom tohto rámca je posilniť udržateľnosť dlhovej služby členských štátov a podporiť udržateľný a inkluzívny rast vo všetkých členských štátoch prostredníctvom reforiem podporujúcich rast a prioritných investícií. V reformách sa riešia nedostatky súčasného rámca. Cieľom reforiem je zjednodušiť tento rámec, zvýšiť jeho transparentnosť a účinnosť a zároveň zabezpečiť väčšiu zodpovednosť členských štátov a lepšie presadzovanie. Zohľadňuje sa v nich potreba realistickým, postupným a udržateľným spôsobom znižovať zvýšenú úroveň verejného dlhu, ktorá je okrem iného dôsledkom pandémie COVID-19. Nový rámec stavia aj na poznatkoch získaných z reakcie politík EÚ na finančnú krízu, keď rýchlu hospodársku obnovu brzdil nedostatok investícií.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 12.02.2024 06:00
Upravené: 14.02.2024 15:47