Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta politickú dohodu o nových pravidlách pre odolnejší schengenský priestor

Miesto: Brusel

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o nových pravidlách Kódexu schengenských hraníc.

Týmto nariadením sa posilní koordinácia EÚ s cieľom riešiť výzvy na vonkajších hraniciach EÚ, ako aj cezhraničné ohrozenia zdravia a bezpečnosti. Schengenský priestor čelil v posledných rokoch rôznym výzvam, od pandémie COVID-19 až po bezpečnostné hrozby, ako je terorizmus, obchodovanie s drogami a organizovaná trestná činnosť, až po neregulárnu migráciu. Takýto vývoj si vyžaduje aktualizovaný súbor schengenských pravidiel. Komisia navrhla aktualizovať a revidovať Kódex schengenských hraníc v decembri 2021. Cieľom reformy je dokončiť celý rad nástrojov potrebných na zabezpečenie riadneho fungovania schengenského priestoru na vonkajších aj vnútorných hraniciach.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 07.02.2024 06:00
Upravené: 14.02.2024 15:29