Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta politickú dohodu o okamžitých platbách v eurách

Miesto: Brusel

Komisia víta politickú dohodu, ktorú včera dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie sprístupniť okamžité platby v eurách všetkým občanom a podnikom, ktoré majú bankový účet v EÚ.

Cieľom nových pravidiel, ktorými sa modernizuje nariadenie o jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) z roku 2012, je zabezpečiť, aby okamžité platby v eurách boli cenovo dostupné, bezpečné a spracúvané bez prekážok v celej EÚ.

Poskytovatelia platobných služieb úhrad v eurách budú povinní ponúkať okamžité platby všetkým svojim zákazníkom, pričom zabezpečia, aby náklady neboli vyššie ako náklady na tradičné prevody. Takisto budú musieť overiť, či sa platba zasiela príjemcovi, ktorého určil platiteľ, a upozornia v prípade možnej chyby alebo podvodu pred uskutočnením transakcie.

Novými pravidlami sa okrem toho zachová účinnosť preverovania sankcií prostredníctvom harmonizovaného postupu. Od poskytovateľov okamžitých platieb sa bude vyžadovať, aby svojich klientov kontrolovali podľa sankčných zoznamov EÚ aspoň raz denne.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 08.11.2023 06:00
Upravené: 09.11.2023 07:38