Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta politickú dohodu o pravidlách pre spravodlivé a inovatívne dátové hospodárstvo

Miesto: Brusel

Komisia víta, že Európsky parlament a Rada EÚ dnes dosiahli politickú dohodu týkajúcu sa európskeho aktu o údajoch, ktorého návrh Komisia predložila vo februári 2022.

Cieľom aktu o údajoch je posilniť dátové hospodárstvo EÚ uvoľnením potenciálu priemyselných údajov, optimalizáciou ich dostupnosti a využívania a podporou konkurencieschopného a spoľahlivého európskeho trhu s cloudovými službami. Akt o údajoch konkrétne zahŕňa:

  • opatrenia, ktoré používateľom pripojených zariadení umožňujú prístup k údajom generovaným týmito zariadeniami a službami súvisiacimi s týmito zariadeniami: používatelia budú môcť zdieľať takéto údaje s tretími stranami, vďaka čomu sa podporia popredajné služby a inovácie. Výrobcovia sa budú zároveň naďalej motivovať k tomu, aby investovali do tvorby kvalitných údajov, pričom ich obchodné tajomstvo zostane chránené,
  • opatrenia na zabezpečenie ochrany pred jednostranne uloženými neprijateľnými zmluvnými podmienkami: ich cieľom je chrániť spoločnosti EÚ pred neférovými dohodami, podporovať spravodlivé rokovania a umožniť MSP zúčastňovať sa s väčšou istotou na digitálnom trhu,
  • mechanizmy umožňujúce subjektom verejného sektora prístup k údajom, ktoré má k dispozícii súkromný sektor, a ich využívanie v núdzových situáciách, ako sú povodne a prírodné požiare, alebo pri vykonávaní právneho mandátu, ak požadované údaje nie sú ľahko dostupné vďaka iným prostriedkom,
  • nové pravidlá, ktoré poskytujú zákazníkom slobodu zmeniť poskytovateľa služieb spracovania cloudových údajov: cieľom týchto pravidiel je podporiť hospodársku súťaž a výber na trhu a zároveň zabrániť odkázanosti na určitého dodávateľa. Akt o údajoch okrem toho obsahuje tiež záruky proti nezákonným prenosom údajov,
  • opatrenia na podporu rozvoja noriem interoperability pre výmenu a spracovanie údajov v súlade so stratégiou EÚ v oblasti normalizácie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Akt o údajoch

Akt o údajoch – otázky a odpovede

Akt o údajoch – prehľad

Informačná stránka o Európskej dátovej stratégii

Akt o správe údajov 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 28.06.2023 06:00
Upravené: 29.06.2023 14:39