Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Miesto: Brusel

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revidovanej smernici o kvalite okolitého ovzdušia.

Po prijatí sa v novom právnom predpise stanovia normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia do roku 2030, ktoré budú užšie zosúladené s globálnymi usmerneniami WHO pre kvalitu ovzdušia. Ide o dôležitý krok k lepšej ochrane nášho zdravia a k napredovaniu na ceste k nulovému znečisteniu do roku 2050.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 21.02.2024 06:00
Upravené: 26.02.2024 08:15