Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta predbežnú dohodu o parkovacom preukaze a preukaze EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Miesto: Brusel

Európska komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi o smernici, ktorou sa zavedie európsky parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím.

Komisia navrhla smernicu v septembri 2023. Oba preukazy sa budú uznávať v celej EÚ a harmonizácia uľahčí ich používanie, zníži administratívnu záťaž a sprístupní podmienky a pravidlá vydávania alebo rušenia preukazov v jednoducho dostupných formátoch. Týmto spôsobom sa uľahčí mobilita osôb so zdravotným postihnutím a štandardizovaný preukaz zaručí prístup k rovnakým podmienkam a rovnaké zaobchádzanie v celej EÚ, aj počas krátkodobých pobytov v zahraničí. Držiteľ celoeurópskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP) bude mať v celej EÚ nárok na zľavy napríklad na dopravu, alebo pri vstupoch do múzeí, či divadiel. Celoeurópska parkovacia karta pre ZŤP zase zaručí jeho držiteľom zvýhodnené parkovacie podmienky naprieč EÚ. Po formálnej dohode Parlamentu a Rady v nadchádzajúcich mesiacoch a dvadsať dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, nadobudne smernica účinnosť a členské štáty budú mať tridsať mesiacov na jej začlenenie do národného práva.

Podrobnosti:

Viac informácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 09.02.2024 06:00
Upravené: 14.02.2024 15:45