Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta predbežnú dohodu o zákaze všetkých zostávajúcich zámerných použití toxickej ortuti v EÚ

Miesto: Brusel

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu Komisie na revíziu nariadenia o ortuti.

Vzhľadom na dostupnosť alternatív sa v revidovanom nariadení o ortuti zakážu posledné úmyselné zostávajúce použitia ortuti v EÚ. Zákazom používania zubného amalgámu od 1. januára 2025 a zavedením zákazu výroby, dovozu a vývozu určitých svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť bude toto revidované nariadenie ďalej chrániť Európanov pred toxickou ortuťou. Ide o významný krok vpred k ochrane ľudského zdravia, ako aj k dosiahnutiu významných environmentálnych prínosov v súlade s ambíciou EÚ v oblasti nulového znečistenia. Členské štáty budú musieť prejsť zo zubného amalgámu na bezortuťové zubné výplňové materiály. Takisto budú musieť prestať vyrábať a vyvážať svetelné zdroje obsahujúce ortuť a namiesto toho ich nahradiť bezortuťovými alternatívami, ako sú LED, ktoré sú takisto energeticky účinnejšie. Tieto opatrenia sú v súlade s opatreniami prijatými podľa iných príslušných právnych predpisov EÚ, ako je nariadenie o obmedzení nebezpečných látok.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 08.02.2024 06:00
Upravené: 14.02.2024 15:43