Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta schválenie Paktu pre výskum a inováciu v Európe a budúce riadenie európskeho výskumného priestoru

Miesto: Brusel

Rada Európskej únie dnes prijala odporúčanie o Pakte pre výskum a inováciu v Európe, ako aj závery o budúcom riadení európskeho výskumného priestoru.

Pakt pre výskum a inovácie definuje spoločné hodnoty a zásady pre výskum a inovácie v Európe, ako je sloboda vedeckého výskumu a voľný pohyb výskumných pracovníkov a vedeckých poznatkov. Obsahuje aj 16 spoločných prioritných oblastí pre spoločné opatrenia, od podpory otvorenej vedy v záujme rýchlejšej výmeny poznatkov a údajov až po posilnenie vedeckého vedúceho postavenia a excelentnosti Európskej únie so zapojením všetkých európskych regiónov a občanov.

Závery Rady zároveň obsahujú prvý politický program európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa stanovuje 20 dobrovoľných opatrení na nasledujúce tri roky. Patrí medzi ne podpora atraktívnej a udržateľnej kariéry vo výskume, priblíženie vedy občanom a zlepšenie prístupu k excelentnosti v celej EÚ. Paktom a závermi sa stanovuje nová vízia a priority, potvrdzuje sa záväzok EÚ a členských štátov voči európskemu výskumnému priestoru a vytvára sa nová štruktúra jeho riadenia. Predstavujú významný míľnik pri vytváraní nového európskeho výskumného a inovačného priestoru.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Pakt pre výskum a inováciu

Informačný prehľad – Pakt pre výskum a inováciu v Európe

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:14