Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia víta významný pokrok, ktorý dosiahli Parlament a Rada pri pakte o migrácii a azyle

Miesto: Brusel

Politická dohoda o pakte o migrácii a azyle, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada, predstavuje významný prelom na ceste k spoločnému systému riadenia migrácie v EÚ.

Dohoda sa vzťahuje na päť kľúčových návrhov paktu:

  • nariadenie o preverovaní: vytvorenie jednotných pravidiel týkajúcich sa identifikácie štátnych príslušníkov tretích krajín pri príchode, čím sa zvýši bezpečnosť v rámci schengenského priestoru;
  • nariadenie Eurodac: vytvorenie spoločnej databázy, v ktorej sa budú zhromažďovať presnejšie a kompletnejšie údaje na odhaľovanie neoprávneného pohybu;
  • nariadenie o konaní o azyle: zvýšenie účinnosti a rýchlosti konaní o azyle, návrate a konaní na hraniciach;
  • nariadenie o riadení azylu v oblasti migrácie: zriadenie nového mechanizmu solidarity medzi členskými štátmi s cieľom vyvážiť súčasný systém, v ktorom je za veľkú väčšinu žiadostí o azyl zodpovedných niekoľko krajín, a jasných pravidiel o zodpovednosti za žiadosti o azyl;
  • nariadenie o krízových situáciách a prípadoch vyššej moci: zabezpečenie, aby bola EÚ v budúcnosti pripravená čeliť krízovým situáciám vrátane inštrumentalizácie migrantov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.12.2023 06:00
Upravené: 09.01.2024 07:56