Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia vypláca ďalších 13 miliárd eur z nástroja SURE šiestim členským štátom EÚ

Miesto: Brusel

Európska komisia vyplatila 13 mld. eur šiestim členským štátom EÚ v šiestej tranži finančnej podpory z nástroja SURE.

Ide o tretiu platbu v roku 2021. V rámci dnešných operácií dostalo Česko 1 miliardu eur, Belgicko 2,2 miliardy eur, Španielsko 4,06 miliardy eur, Írsko 2,47 miliardy eur, Taliansko 1,87 miliardy eur a Poľsko 1,4 miliardy eur. Je to prvýkrát, čo Írsko získalo finančné prostriedky v rámci tohto nástroja. Zvyšných päť krajín EÚ už úvery v rámci SURE využilo.

Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, okrem iného pre samostatne zárobkovo činné osoby. Dnešné úhrady nasledujú po emisii šiesteho sociálnoinvestičného dlhopisu v rámci nástroja EÚ SURE, ktorá vyvolala značný záujem investorov.

V rámci nástroja SURE dostalo zatiaľ 17 členských štátov EÚ celkovo 75,5 miliardy eur vo forme nadväzných úverov. Prehľad doteraz vyplatených súm a rôznych splatností dlhopisov je k dispozícii tu.

Komisia celkovo navrhla, aby 19 krajín EÚ dostalo v rámci nástroja SURE finančnú podporu vo výške 94,3 miliardy eur. Táto suma zahŕňa ďalšie 3,7 miliardy eur, ktoré dnes Komisia navrhla pre šesť členských štátov. Celkové objemy podľa členských štátov sú k dispozícii tu. Členské štáty môžu stále predkladať žiadosti o finančnú podporu z nástroja SURE, ktorý má celkovú kapacitu až 100 miliárd eur.

Komisia sa v druhom štvrťroku 2021 pokúsi získať na trhu ďalších 13 – 15 miliárd eur, čím by sa vyriešili nevybavené žiadosti členských štátov na rok 2021.

Neskôr v tomto roku má Komisia takisto začať s požičiavaním v rámci nástroja NextGenerationEU, t. j. z nástroja obnovy vo výške 750 mld. eur s cieľom pomôcť vybudovať ekologickejšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu.

Vyjadrenia členov kolégia

Predsedníčka Ursula von der Leyenová povedala: „Kríza postihuje mnohých pracovníkov, ktorí sa obávajú o svoju prácu. Preto sme zriadili nástroj SURE – aby sme zmobilizovali 100 miliárd eur vo forme úverov na financovanie režimov skráteného pracovného času v celej EÚ. V rámci nástroja SURE dnes vyplatíme novú tranžu v objeme 13 miliárd eur na podporu pracovníkov a spoločností v šiestich členských štátoch. Tým pomáhame chrániť zamestnania a umožňujeme hospodárstvam rýchlejšie sa zotaviť z krízy.“

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a administratívu, dodal: „Sme na dobrej ceste k tomu, aby sme podnikom a ľuďom pomohli vyrovnať sa s týmto ťažkým obdobím. Poskytli sme už tri štvrtiny finančných prostriedkov prisľúbených na program SURE. Ďalšie finančné prostriedky budú nasledovať čoskoro v druhom štvrťroku.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti uviedol: „Účinky pandémie stále postihujú naše hospodárstva a Komisia dnes poskytuje ďalšiu významnú finančnú podporu šiestim krajinám, a to vrátane prvýkrát podpory pre Írsko. Predstavuje to kľúčový príspevok k úsiliu členských štátov zameranému na podporu pracovníkov v týchto ťažkých časoch. Som hrdý na tento úspešný európsky príbeh, ktorým určite nástroj SURE je.“

Súvislosti

Európska komisia emitovala 23. marca 2021 šiesty sociálny dlhopis v rámci nástroja EÚ SURE.

Emisia pozostávala z dvoch dlhopisov – prvý v hodnote 8 mld. eur so splatnosťou v marci 2026 a druhý v hodnote 5 mld. eur so splatnosťou v máji 2046.

Dlhopisy vyvolali silný záujem širokej škály investorov, čím sa zabezpečili výhodné cenové podmienky, ktoré Komisia priamo prenáša na prijímajúce členské štáty.

Dlhopisy, ktoré EÚ emitovala v rámci nástroja SURE, sú označované ako sociálnoinvestičné dlhopisy. Investori majú vďaka takýmto dlhopisom istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely.

Ďalšie informácie

Prehľad o šiestej emisii dlhopisov

Nariadenie o nástroji SURE

Informačný prehľad: SURE – Podpora členských štátov s cieľom chrániť pracovníkov a pracovné miesta

Otázky a odpovede: Komisia navrhla nástroj SURE

Reakcia na koronavírus

Rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy

Webová lokalita nástroja SURE

Webová lokalita o úverovej politike EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.03.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:07