Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia vyzýva 4 členské štáty, vrátane Slovenska, aby dokončili transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti

Miesto: Brusel

Komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Chorvátsku, Luxembursku, Slovensku a Španielsku, pretože nezabezpečili úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti.

Cieľom tejto smernice je vytvoriť spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti a stanovuje sa v nej záväzný cieľ energetickej efektívnosti pre EÚ do roku 2030 na úrovni aspoň 32,5 %. Členské štáty mali smernicu transponovať do 25. októbra 2020. Štyri uvedené členské štáty, ktoré neoznámili úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti v stanovenej lehote, dostali formálnu výzvu v novembri 2020. Po preskúmaní vnútroštátnych transpozičných opatrení sa Komisia domnieva, že transpozícia v Chorvátsku, Luxembursku, na Slovensku a v Španielsku nie je úplná. Na odpoveď majú teraz dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení týchto prípadov Súdnemu dvoru Európskej únie.

Májový balíček infringementov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.05.2022 08:35
Upravené: 10.01.2023 11:48