Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia vyzýva členské štáty, aby vybudovali konkurencieschopnejší a dynamickejší trh s odbornými službami

Miesto: Brusel

Komisia dnes predkladá aktualizované odporúčania pre reformy týkajúce sa siedmich oblastí odborných služieb pre podniky.

Cieľom dnešných odporúčaní je motivovať členské štáty a poskytnúť im pomoc pri vytváraní regulačného prostredia, ktoré je priaznivé pre rast, inováciu a vytváranie pracovných miest, a najmä odstrániť pretrvávajúce prekážky na jednotnom trhu so službami. Cielené a účinné štrukturálne reformy v týchto oblastiach by prospeli európskym priemyselným systémom, ktoré pandémia výrazne zasiahla, vytvorením otvorenejšieho podnikateľského prostredia a zlepšením výberu, cien a dostupnosti služieb pre spotrebiteľov a priemyselné odvetvie.

Odporúčania sa zameriavajú na sedem oblastí odborných služieb pre podniky s vysokým potenciálom rastu, inovácií a zamestnanosti: architekti, inžinieri, právnici, účtovníci, patentoví zástupcovia, realitní agenti a turistickí sprievodcovia. Odporúčania sa zameriavajú na vnútroštátne pravidlá, ktoré regulujú prístup k týmto službám a ich vykonávanie, napríklad tak, že vyhradzujú široké oblasti činností odborníkom s osobitnou kvalifikáciou alebo obmedzujú formy obchodných spoločností a určujú povolené vlastnícke štruktúry. Takéto postupy môžu obmedziť hospodársku súťaž, ako aj prístup podnikov ku kapitálu, úspory z rozsahu a inovácie.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Oznámenie o hodnotení a aktualizácii odporúčaní reforiem v oblasti regulácie odborných služieb z roku 2017
Pracovný dokument útvarov Komisie
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 09.07.2021 06:00
Upravené: 14.07.2021 13:36