Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia vyzýva na pripomienkovanie návrhu usmernení o kolektívnych zmluvách týkajúcich sa pracovných podmienok SZČO bez zamestnancov

Miesto: Brusel

Európska komisia vyzýva občanov, podniky, sociálnych partnerov, akademickú obec, orgány štátnej správy a všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu usmernení o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré poskytujú služby.

Návrh usmernení je súčasťou balíka, ktorý zahŕňa aj návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy a oznámenie o plnom využívaní prínosov digitalizácie pre budúcnosť práce.

Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť do 24. februára 2022. Komisia následne posúdi príspevky zainteresovaných strán s cieľom uverejniť konečnú verziu usmernení v 2. štvrťroku 2022. Správa o posúdení vplyvu sa uverejní spolu s konečným znením usmernení. Konečné usmernenia budú pre Komisiu záväzné pri jej následnom výklade a presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Návrh usmernení o kolektívnych zmluvách samostatne zárobkovo činných osôb

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15