Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia začne hĺbkové prešetrovanie minulej spolupráce medzi Slovenskou poštou a spoločnosťou SWAN

Miesto: Brusel / Bratislava

Európska komisia začala hĺbkové prešetrovanie s cieľom posúdiť, či počiatočná rámcová dohoda o spolupráci medzi verejným poskytovateľom poštových služieb Slovenskou poštou a prevádzkovateľom mobilnej siete SWAN bola v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.

V roku 2015 štátny podnik Slovenská pošta a súkromná spoločnosť SWAN podpísali rámcovú dohodu o spolupráci.

Na základe tejto dohody Slovenská pošta:

  1. predávala a propagovala výrobky a služby spoločnosti SWAN vo svojich prevádzkach a pobočkách na celom Slovensku;
  2. poskytovala zákazníkom spoločnosti SWAN zákaznícke služby vrátane prevádzky telefonického centra a
  3. vyberala poplatky a platby od zákazníkov spoločnosti SWAN. Spoločnosť SWAN za tieto služby Slovenskej pošte platila.

Táto počiatočná rámcová dohoda o spolupráci bola v platnosti od roku 2015 do roku 2021. Komisii bola v decembri 2016 doručená sťažnosť, v ktorej sa uvádza, že v dôsledku rámcovej dohody o spolupráci so Slovenskou poštou mala spoločnosť SWAN profitovať zo štátnej pomoci, ktorá bola nezlučiteľná s vnútorným trhom. Komisia sa preto rozhodla začať hĺbkové prešetrovanie. Začatie hĺbkového prešetrovania poskytuje Slovensku, sťažovateľovi i zainteresovaným tretím stranám vrátane údajného príjemcu pomoci možnosť predložiť pripomienky. Žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok vyšetrovania.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 30.10.2023 06:00
Upravené: 30.10.2023 17:14