Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia zasiela spoločnosti AliExpress žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách

Miesto: Brusel

Európska komisia zaslala spoločnosti AliExpress oficiálnu žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách (DSA).

Komisia žiada AliExpress o poskytnutie ďalších informácií o opatreniach, prijatých na splnenie povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu spotrebiteľov v online priestore, najmä pokiaľ ide o šírenie nezákonných výrobkov, ako sú falšované lieky. 

Spoločnosť AliExpress musí Komisii poskytnúť požadované informácie do 27. novembra 2023. Komisia ich následne posúdi a zváži ďalšie kroky.  

Jedným z možných scenárov by mohlo byť formálne začatie konania podľa článku 66 aktu o digitálnych službách. Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie v odpovedi na žiadosť o informácie. Ak spoločnosť AliExpress neodpovie, Komisia môže vydať rozhodnutie o žiadosti o informácie a v tom prípade by neposkytnutie odpovede v stanovenej lehote mohlo viesť k uloženiu pravidelného penále. Spoločnosť AliExpress je klasifikovaná ako veľmi veľká online platforma, z čoho pre ňu vyplýva povinnosť dodržiavať celý súbor ustanovení zavedených aktom o digitálnych službách vrátane posúdenia a zmierňovania rizík súvisiacich so šírením nezákonného a škodlivého obsahu či akýchkoľvek negatívnych vplyvov na uplatňovanie základných práv.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 07.11.2023 06:00
Upravené: 08.11.2023 09:12