Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia zasiela žiadosť o informácie spoločnosti Meta podľa aktu o digitálnych službách

Miesto: Brusel

Komisia žiada spoločnosť Meta, aby poskytla viac informácií týkajúcich sa možnosti prihlásenia sa na odber bez reklamy pre Facebook aj Instagram.

Žiadosť o informácie sa zaoberá aj niekoľkými témami, ktoré už boli zahrnuté do žiadostí o informácie zaslaných spoločnosti Meta od októbra 2023. Tieto predchádzajúce žiadosti o informácie sa týkali otázok, ako je teroristický obsah, riadenie rizík súvisiacich s občianskym diskurzom a volebnými procesmi a ochranou maloletých. Žiadosť o informácie takisto žiada spoločnosť Meta, aby poskytla informácie týkajúce sa tzv. tieňového zákazu a uvedenia do prevádzky Threads. Spoločnosť Meta musí poskytnúť požadované informácie, ktoré vychádzajú z predchádzajúcich odpovedí spoločnosti Meta Komisii do 15. marca 2024 a na zostávajúce otázky do 22. marca 2024. Na základe posúdenia odpovedí spoločnosti Meta Komisia posúdi ďalšie kroky. Jedným z možných krokov je formálne začatie konania podľa článku 66 aktu o digitálnych službách.  Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia v reakcii na žiadosť o informácie uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie. V prípade, že spoločnosť Meta neodpovie, Komisia sa môže rozhodnúť žiadať o informácie na základe rozhodnutia. V tomto prípade by neposkytnutie odpovede v určenej lehote mohlo viesť k uloženiu pravidelného penále.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 01.03.2024 06:00
Upravené: 04.03.2024 07:40