Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes formálne zaslala spoločnostiam Meta a Snap žiadosti o informácie v rámci aktu o digitálnych službách (DSA).

Komisia žiada spoločnosti, aby poskytli viac informácií o opatreniach, ktoré prijali na splnenie svojich povinností týkajúcich sa ochrany maloletých podľa aktu o digitálnych službách vrátane povinností súvisiacich s posudzovaním rizík a zmierňujúcimi opatreniami na ochranu maloletých online, najmä pokiaľ ide o riziká pre duševné a fyzické zdravie a o využívaní ich služieb maloletými osobami.

Meta a Snap musia Komisii poskytnúť požadované informácie do 1. decembra 2023. Komisia ich následne posúdi a zváži ďalšie kroky. To by mohlo znamenať formálne začatie konania podľa článku 66 aktu o digitálnych službách. Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie v odpovedi na žiadosť o informácie. V prípade neposkytnutia odpovede, Komisia môže vydať rozhodnutie o žiadosti o informácie a v tom prípade by neposkytnutie odpovede v stanovenej lehote mohlo viesť k uloženiu pravidelného penále.

Platformy Meta a Snapchat sú po tom, ako boli označené za veľmi veľké online platformy, povinné dodržiavať celý súbor ustanovení zavedených aktom o digitálnych službách vrátane posúdenia a zmierňovania rizík súvisiacich so šírením nezákonného a škodlivého obsahu či akýchkoľvek negatívnych vplyvov na uplatňovanie základných práv vrátane práv detí a na ochranu maloletých.

Meta už 19. októbra 2023 dostala žiadosť o informácie týkajúce sa šírenia teroristického a násilného obsahu a nenávistných prejavov a údajného šírenia dezinformácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 10.11.2023 06:00
Upravené: 13.11.2023 07:50