Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia zriaďuje vedomostné centrum v záujme boja proti rakovine

Miesto: Brusel

Komisia dnes otvára Vedomostné centrum pre rakovinu.

Ide o prvú hlavnú akciu realizovanú v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine. Vedomostné centrum predstavuje novú online platformu na zhromažďovanie poznatkov a koordináciu opatrení v boji proti tejto najčastejšej príčine smrti medzi osobami mladšími ako 65 rokov v Európe. Jeho úlohou bude mapovať najnovšie poznatky o rakovine, poskytovať usmernenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj systémy zabezpečovania kvality. Okrem toho bude monitorovať a predvídať trendy výskytu rakoviny a úmrtnosti v celej EÚ. Zároveň predstavuje priestor, kde môže každý, kto sa zaoberá bojom proti rakovine, zdieľať najlepšie postupy, spolupracovať a koordinovať svoju činnosť tak, aby sa čo najlepšie využili naše kolektívne znalosti a vedecké poznatky založené na dôkazoch.

Súčasťou platformy je Vedomostný portál v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb, ktorý slúži ako referenčný bod pre tvorbu politiky v oblasti prevencie. Platforma zároveň zahŕňa európsky informačný systém o rakovine a európske usmernenia a systémy zabezpečovania kvality v oblasti prevencie, skríningu a diagnostiky rakoviny a onkologickej starostlivosti. Dnes bol takisto uverejnený prvý kľúčový výsledok vedomostného centra: európske usmernenia a systém zabezpečenia kvality pre skríning, diagnostiku a starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka. Vedomostné centrá Komisie združujú odborníkov, výskumných pracovníkov a tvorcov politík v rámci Komisie i mimo nej s cieľom holisticky formulovať politické otázky a vypracúvať vedecky podložené odpovede. Vedomostné centrum pre rakovinu je desiatym vedomostným centrom Komisie a deviatym centrom, ktoré bolo zriadené pod vedením Spoločného výskumného centra.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Infografika (PDF)

Videoprezentácia

Vedomostné centrum pre rakovinu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 01.07.2021 06:00
Upravené: 02.07.2021 10:21