Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komunálne odpadové vody: zlepšenie zberu a čistenia v celej EÚ pomáha znižovať znečistenie životného prostredia

Miesto: Brusel

Komisia dnes uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi.

Správa je súčasťou úsilia Komisie o dosiahnutie nulového znečistenia a v nasledujúcich týždňoch ju bude nasledovať prijatie stratégie pre chemikálie. Z desiatej správy o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD) vyplýva, že miera dodržiavania pravidiel EÚ týkajúcich sa zberu a čistenia odpadových vôd je naďalej vysoká a v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím sa zvýšila. Pomáha to predchádzať znečisťovaniu životného prostredia. Hoci trend zostáva pozitívny, úplný súlad so smernicou sa zatiaľ nedosiahol. Najväčšie výzvy pre odvetvie vodohospodárskych služieb sú financovanie a plánovanie.

Komisia začala posúdenie vplyvu s cieľom zvážiť rôzne možnosti politiky na účely modernizácie smernice. Zahŕňa to okrem iného hľadanie spôsobov, ako bojovať proti novým kontaminantom, ako sú lieky a mikroplasty, a zváženie toho, či pravidelné sledovanie odpadových vôd môže pomôcť v príprave EÚ na riadenie pandémie ochorenia COVID-19 alebo podobných chorôb. Súčasťou tohto posúdenia vplyvu budú viaceré konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede o komunálnych odpadových vodách: desiata správa o vykonávaní

Desiata správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD)

Čistenie komunálnych odpadových vôd v Európe – ukazovatele

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 10.09.2020 06:00
Upravené: 24.09.2020 14:06