Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Konanie voči Spojenému kráľovstvu kvôli dohode o vystúpení z EÚ

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes zaslala Spojenému kráľovstvu formálnu výzvu z dôvodu porušenia jeho povinností vyplývajúcich z dohody o vystúpení.

Týmto sa začína formálne konanie v prípade nesplnenia povinnosti (infringement). Spojené kráľovstvo má teraz mesiac na odpoveď.

V článku 5 dohody o vystúpení sa uvádza, že Európska únia a Spojené kráľovstvo prijmú také opatrenia aby zaistili splnenie povinností vyplývajúcich z dohody o vystúpení a zdržia sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by dosiahnutie cieľov dohody ohrozili. Pri napľňaní dohody o vystúpenísú obe strany viazané povinnosťou spolupracovať v dobrej viere.

Vláda Spojeného kráľovstva predložila 9. septembra 2020 návrh právneho aktu o vnútornom trhu, ktorým by sa v prípade jeho prijatia zjavným spôsobom porušil Protokol o Írsku/Severnom Írsku.  Sporné časti návrhu zákona vláda Spojeného kráľovstva napriek žiadostiam Európskej únie nestiahla.

Tým Spojené kráľovstvo porušilo svoju povinnosť konať v dobrej viere. Zároveň tak začalo postup, ktorý by – v prípade prijatia návrhu zákona – bránil vykonávaniu dohody o vystúpení. Preto dnes Komisia začala konanie o nesplnení povinnosti v súlade s ustanoveniami dohody o vystúpení.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Vyhlásenie Európskej komisie a list podpredsedu Maroša Šefčoviča po mimoriadnej schôdzi Spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva

Tlačové vyhlásenie podpredsedu Maroša Šefčoviča po treťom riadnom zasadnutí Spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva

Ďalšie informácie o konaniach o nesplnení povinnosti

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 01.10.2020 06:00
Upravené: 16.10.2020 08:37