Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koniec používaniu ortuti vo svetelných zdrojoch

Miesto: Brusel

Európska komisia prijala balík pravidiel, ktorými končí platnosť mnohých výnimiek pre používanie ortuti vo svetelných zdrojoch.

Podľa pravidiel EÚ obmedzujúcich používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica) sa elektronika, ktorá obsahuje ortuť, nemôže uvádzať na trh. Európska komisia však udeľuje časovo obmedzené výnimky a výnimky špecifické pre jednotlivé aplikácie. Väčšina týchto výnimiek pre všeobecné osvetlenie bude ukončená, keďže Komisia vo svojich posúdeniach od roku 2016 dospela k záveru, že bezpečné a bezortuťové alternatívy pre žiarivky sú široko dostupné. Cieľom nových pravidiel je zvýšiť ochranu zdravia a životného prostredia pred touto nebezpečnou látkou, ako aj podporiť inovácie a čistejšie výrobky. V jednotlivých prípadoch sa poskytnú prechodné obdobia 12 a 18 mesiacov, aby sa hospodárske subjekty mohli prispôsobiť novým pravidlám. Výnimky budú povolené len pre niekoľko špecializovaných druhov aplikácií, napríklad na lekárske účely.

Podrobnosti:
Viac informácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15