Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Konzultácia k návrhu usmernení týkajúcich sa štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes otvorila cielenú verejnú konzultáciu, pričom vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (usmernenia o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia).

Vzhľadom na čoraz naliehavejšiu potrebu ochrany klímy sa revidované usmernenia odteraz budú nazývať Usmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia. Súčasťou navrhovaných usmernení sú aj pravidlá zlučiteľnosti týkajúce sa kľúčových oblastí, ako je infraštruktúra čistej mobility a biodiverzita i efektívne využívanie zdrojov v záujme podpory prechodu na obehové hospodárstvo.

Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť v rámci osemtýždňovej konzultáciea to do 2. augusta 2021. Popri dnes spustenej cielenej verejnej konzultácii sa o navrhovanom znení usmernení o pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia bude rokovať aj na zasadnutí Komisie a členských štátov, ktoré sa uskutoční koncom konzultačného obdobia. Týmto procesom sa zabezpečí dostatok príležitostí pre členské štáty i zainteresované strany vyjadriť sa k predloženému návrhu Komisie.

Predpokladá sa, že k prijatiu nových usmernení dôjde koncom roka 2021.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 07.06.2021 06:00
Upravené: 14.06.2021 10:01