Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Konzultácia k záväzkom, podľa ktorých spoločnosť Aspen sľubuje znížiť ceny nepatentovaných liekov proti rakovine o 73 %

Miesto: Brusel

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k záväzkom, ktoré ponúka globálna farmaceutická spoločnosť Aspen ako reakciu na obavy Komisie týkajúce sa neprimeraných cien.

Aspen navrhuje znížiť svoje ceny šiestich kritických liekov proti rakovine v Európe priemerne o 73 %. Okrem toho sľubuje, že zabezpečí nepretržité dodávky týchto nepatentovaných liekov počas značne dlhého obdobia. Po formálnom vyšetrovaní, ktoré sa začalo 15. mája 2017, má Komisia vážne obavy, že spoločnosť Aspen zneužíva svoje dominantné postavenie na mnohých vnútroštátnych trhoch tým, že účtuje neprimerane vysoké ceny za kritické nepatentované lieky. Po tom, čo Aspen nadobudol spomínané onkologické lieky od inej spoločnosti, začal v roku 2012 zvyšovať ceny v Estónsku, Nemecku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a vo Švédsku a následne uplatnil rovnakú stratégiu vo všetkých ostatných európskych krajinách, kde predával dané produkty. Postupy Aspenu sa týkajú viacerých liekov proti rakovine, ktoré sa používajú najmä pri liečbe leukémie a iných hematologických karcinómov.

Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným záväzkom do dvoch mesiacov od ich uverejnenia v úradnom vestníku. Vzhľadom na všetky prijaté pripomienky Komisia následne zaujme konečné stanovisko k tomu, či záväzky dostatočne riešia obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Ak bude stanovisko kladné, Komisia môže prijať rozhodnutie, ktorým sa navrhované záväzky stanú pre Aspen právne záväznými. Zhrnutie navrhovaných záväzkov bude uverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Plné znenie záväzkov Komisia sprístupní aj na svojej webovej stránke o hospodárskej súťaži vo verejnom registri prípadov pod číslom AT.40394.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00