Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Konzultácie k zelenej obnove

Miesto: Brusel

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy „vlna renovácie“, ktorá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Budovy sú zodpovedné za 40 % spotreby európskej energie a 36 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Energeticky účinnejší stavebný fond by tak významne prispel k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a renovácie sú súčasťou plánu obnovy, ktorý Komisia predložila. Komisia konzultuje najmä zvýšenie miery a kvality renovácií budov prostredníctvom regulačných, politických a finančných nástrojov. Konzultácia potrvá do 9. júla a prijatá spätná väzba priamo prispeje k návrhom, ktoré má Komisia predložiť spolu s akčným plánom po lete.

Komisia zahájila aj cielenú konzultáciu k vytvoreniu európskej normy v oblasti zelených dlhopisov, ktorá bude otvorená do 2. októbra 2020. Oficiálna norma EÚ o zelených dlhopisoch by mohla posilniť medzinárodnú úlohu eura a pomôcť konsolidovať EÚ ako globálny uzol zeleného financovania. Zelené dlhopisy sa stávajú obľúbené najmä pre investorov, ktorí hľadajú spôsoby na financovanie prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo a posilňujú potenciál súkromného sektora riešiť zmenu podnebia a podporovať udržateľné hospodárske oživenie po pandémii. EK chce navrhnúť spoločnú stratégiu do konca roku 2020.

Iniciatíva „vlna renovácie“

Plán iniciatívy

Verejná konzultácia: Obnova budov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00