Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koronavírus: Hospodárska súťaž

Miesto: Brusel

Komisia je naďalej odhodlaná poskytovať rýchle protimonopolné usmernenia týkajúce sa iniciatív spolupráce vzhľadom na krízu spôsobenú koronavírusom.

Európska komisia dnes spustila špecializovanú webovú stránku, ktorá poskytuje usmernenie spoločnostiam, združeniam a ich právnym poradcom v prípade nejasností o zlučiteľnosti konkrétnych iniciatív spolupráce s európskym súťažným právom, ktoré je potrebné rýchlo implementovať pre účinné riešenie súčasnej krízy. Komisia uznáva, že spolupráca medzi podnikmi môže byť rozhodujúca na zabezpečenie dodávok a spravodlivej distribúcie základného tovaru a služieb, ako aj na zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych dôsledkov tejto krízy v najväčšej možnej miere.

Cieľom dnešnej iniciatívy je pomôcť podnikom navrhnúť takéto nové a dočasné dojednania o spolupráci prokonkurenčným spôsobom s cieľom pomôcť Európe prekonať súčasnú situáciu jednotným spôsobom. Podniky môžu požiadať o neformálne poradenstvo na emailovej adrese: COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu a viac informácií je dostupných na špecializovanej webovej stránke.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:54