Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koronavírus: Komisia navrhuje aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca s cieľom reagovať na pandémiu

Miesto: Brusel

Komisia dnes navrhuje aktivovať všeobecnú únikovú doložku Paktu stability a rastu ako súčasť stratégie rýchlo, rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom. Po schválení tohto návrhu Radou budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenie krízy a odchýliť sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali na základe európskeho fiškálneho rámca.

Tento návrh je dôležitým krokom v plnení záväzku Komisie využiť všetky nástroje hospodárskej politiky, ktoré má k dispozícii, na podporu opatrení, ktoré členské štáty prijímajú na ochranu svojich občanov a zmiernenie závažných negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie. 

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla:„Dnes navrhujeme maximálnu flexibilitu našich pravidiel, ktorá vládam našich členských štátov umožní podporiť každého – systémy zdravotnej starostlivosti, zamestnancov, ako aj ľudí, ktorí sú ťažko zasiahnutí krízou. Mám v úmysle postarať sa o to, aby sme na ľudský aj sociálno-ekonomický rozmer pandémie spôsobenej koronavírusom zareagovali tým najlepším možným spôsobom.“

Pandémia spôsobená koronavírusom predstavuje pre európske a svetové hospodárstvo obrovský otras. Členské štáty už prijali alebo prijímajú rozpočtové opatrenia s cieľom zvýšiť kapacitu svojich systémov zdravotnej starostlivosti a poskytnúť pomoc tým občanom a odvetviam, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté. Tieto opatrenia spolu s poklesom hospodárskej činnosti nevyhnutne povedú k podstatne vyšším rozpočtovým deficitom.

Komisia vyzýva Radu, aby jej návrh čo najskôr schválila.

Komisia je pripravená prijať ďalšie opatrenia v závislosti od vývoja situácie.

Súvislosti

Komisia a Rada už uviedli, že pandémiu spôsobenú koronavírusom možno kvalifikovať ako „nezvyčajnú udalosť mimo kontroly vlády“. Komisia je presvedčená, že v záujme ochrany európskych občanov a podnikov pred dôsledkami tejto krízy a na podporu európskeho hospodárstva po období pandémie je potrebná rozsiahlejšia flexibilita v rámci Paktu stability a rastu. Preto sa rozhodla navrhnúť aktiváciu všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu.

Stratégia Komisie ako čeliť hospodárskemu dosahu pandémie spôsobenej koronavírusom zahŕňa využitie plnej flexibility našich rámcov v oblasti rozpočtu a štátnej pomoci, mobilizáciu rozpočtu EÚ s cieľom umožniť skupine EIB poskytnúť MSP krátkodobú likviditu a nasmerovať 37 miliárd EUR na boj proti koronavírusu v rámci Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus.

Dnešný návrh nadväzuje na dočasný rámec pre štátnu pomoc, ktorý Komisia prijala s cieľom umožniť členským štátom, aby zabezpečili, že pre podniky všetkých druhov bude k dispozícii dostatočná likvidita a že sa počas pandémie spôsobenej koronavírusom i po nej zachová kontinuita hospodárskej činnosti.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Komisia navrhuje aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca s cieľom reagovať na pandémiu

Oznámenie o aktivácii všeobecnej únikovej doložky

Tlačová správa: Komisia vypracovala koordinovanú reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu dosahu koronavírusu

Európska koordinovaná reakcia na koronavírus: Otázky a odpovede

Tlačová správa: Komisia prijala dočasný rámec, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas šírenia nákazy koronavírusom

Webová lokalita venovaná koronavírusu

Pakt stability a rastu

Príručka Paktu stability a rastu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.03.2020 06:00
Upravené: 23.03.2020 16:21