Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koronavírus: Komisia vydáva nové usmernenia na zachovanie chodu nevyhnutnej leteckej nákladnej dopravy

Miesto: Brusel

Európska komisia vyzýva členské štáty EÚ, aby počas krízy v dôsledku koronavírusu podporili prepravu leteckého nákladu.

Európska komisia vyzýva členské štáty EÚ, aby počas krízy v dôsledku koronavírusu podporili prepravu leteckého nákladu. Nové usmernenia obsahujú odporúčané prevádzkové a organizačné kroky zamerané na zachovanie nevyhnutných dopravných tokov, vrátane prepravy zdravotníckych potrieb a personálu.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti vyhlásila: „Letecký náklad predstavuje približne 35 % hodnoty celosvetového obchodu a je kľúčovou súčasťou nákladnej dopravy. Závisí od neho fungovanie globálnych dodávateľských reťazcov mnohých vysokohodnotných materiálov a je mimoriadne dôležitým doplnkom pozemnej a námornej nákladnej dopravy. Poskytujeme konkrétne opatrenia na zachovanie chodu takýchto služieb, a to aj pomocou lietadiel na prepravu cestujúcich. Výrobky, pri ktorých je rozhodujúce včasné dodanie, napríklad lieky, sa musia prepravovať letecky. Medzi usmerneniami, ktoré sme dnes prijali, figurujú odporúčania zrušiť zákazy nočných letov a/alebo obmedzenia prevádzkových intervalov na letiskách, alebo ich uplatňovať pružne, či osobitné opatrenia zamerané na personál zapojený do prepravy leteckého nákladu.“

Opatrenia zahŕňajú výzvu členským štátom, aby udeľovali dočasné práva na dodatočnú prepravu leteckého nákladu z území mimo EÚ aj v prípadoch, keď by za normálnych okolností platili obmedzenia, a aj vtedy, ak sa takýto náklad prepravuje osobnými lietadlami. Členským štátom sa takisto odporúča, aby dočasne prestali uplatňovať zákaz nočných letov a/alebo obmedzenia prevádzkových intervalov na letiskách pre nevyhnutnú prepravu leteckého nákladu a uľahčili používanie osobných lietadiel aj na výlučnú prepravu leteckého nákladu. Na posádku lietadla by sa nemali vzťahovať cestovné obmedzenia, ak sa u nej neprejavujú žiadne symptómy.

Je mimoriadne dôležité, aby otvorené letiská mali dostatočnú kapacitu na manipuláciu s leteckým nákladom a zaviedli osobitné opatrenia pre dopravný personál zapojený do prepravy tovaru.

Tieto mimoriadne opatrenia budú dočasné a budú platiť len počas trvania krízy v dôsledku koronavírusu.

Musia sa zrušiť všetky obmedzenia, ktoré nie sú zlučiteľné s právom Únie. Komisia takisto vyzýva tretie krajiny, aby sa zdržali zbytočných obmedzení prepravy leteckého nákladu, a to predovšetkým obmedzení, ktoré by boli v rozpore s platnými dohodami. Je v spoločnom záujme zachovať chod dodávateľských reťazcov tovaru vrátane vysoko špecializovaných, nutných a životne dôležitých výrobkov ako zdravotnícke potreby.

Súvislosti

Kontinuálna a neprerušená preprava leteckého nákladu zohráva životne dôležitú úlohu pre hospodárstvo, ako aj v boji proti koronavírusu. Európske a celosvetové dodávateľské reťazce sú od nej závislé. Preto by malo byť možné, aby preprava leteckého nákladu neprerušene zabezpečovala dodávky výrobkov, ako sú potraviny, zdravotnícke potreby a iné výrobky, od ktorých závisí fungovanie citlivých dodávateľských reťazcov. Európska komisia vo svojich usmerneniach pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb zo 16. marca 2020 zdôraznila zásadu, že všetky vnútorné hranice EÚ by mali zostať otvorené pre nákladnú dopravu a dodávateľské reťazce nevyhnutného tovaru by mali naďalej fungovať. Členské štáty by mali plne uplatňovať tieto usmernenia na všetkých vnútorných hraničných priechodoch.

Účelom oznámenia o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“, ktoré Európska komisia prijala 23. marca 2020, je zabezpečiť neprerušený koordinovaný tok tovaru v celej EÚ. Cieľom je zaistiť, aby sa všetok náklad, okrem iného vrátane nevyhnutného tovaru ako potraviny a zdravotnícke potreby, rýchlo a bez akýchkoľvek zdržaní dostal na miesto určenia.

Ďalšie informácie

Opatrenia EÚ v reakcii na pandémiu spôsobenú koronavírusom

Prehľad vnútroštátnych opatrení podľa jednotlivých krajín

Oznámenie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov

Zdroj: Tlačový kútik EK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:54