Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koronavírus: skoordinujme opatrenia v oblasti voľného pohybu

Miesto: Brusel

Komisia dnes prijala návrh na odporúčanie Rady s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi v oblasti obmedzenia voľného pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu boli koordinované a jasne oznamované na úrovni EÚ.

V návrhu Komisie sa stanovujú 4 kľúčové oblasti, v ktorých by členské štáty mali užšie spolupracovať:

  1. spoločné kritériá a limity pre členské štáty pri rozhodovaní o tom, či treba zaviesť cestovné obmedzenia; Komisia navrhuje, aby členské štáty pri zavádzaní akýchkoľvek reštriktívnych opatrení zohľadňovali tieto kritériá:
  • celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 osôb v danej oblasti počas 14-dňového obdobia;
  • percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus vykonaných v danej oblasti počas 7-dňového obdobia;
  • počet testov na koronavírus vykonaných na 100 000 osôb v danej oblasti počas 7-dňového obdobia.
  1. mapovanie spoločných kritérií pomocou dohodnutého farebného kódu (zelená, oranžová, červená a šedá farba);
  2. spoločný rámec pre opatrenia uplatňované na cestujúcich z vysokorizikových oblastí,
  3. jasné a včasné informovanie verejnosti o akýchkoľvek obmedzeniach - Komisia navrhuje, aby členské štáty poskytovali ostatným členským štátom a Komisii podrobné informácie o pripravovaných obmedzeniach voľného pohybu alebo zrušení cestovných obmedzení na týždennej báze (zmeny oznamovať týždeň pred nadobudnutím účinnosti). Informácie by sa mali zverejňovať aj na webovej stránke „Re-open EU“ spolu s odkazom na mapu, ktorú bude každý týždeň uverejňovať Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Návrh odporúčania, ktorý predložila Komisia, prerokuje Rada, aby mohlo byť v nadchádzajúcich týždňoch prijaté.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh na odporúčanie Rady týkajúce sa koordinovaného prístupu k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19

Re-open EU

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 04.09.2020 06:00
Upravené: 09.09.2020 13:53