Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koronavírus: spoločná cesta k bezpečnému znovuotvoreniu Európy

Miesto: Brusel

Pred zasadnutím európskych lídrov, ktoré sa bude konať 25. marca, Komisia vyzýva členské štáty, aby sa pripravili na koordinovaný prístup k postupnému rušeniu obmedzení spojených s ochorením COVID-19, keď to epidemiologická situácia povolí.

oznámení, ktoré dnes bolo prijaté, sa načrtáva cesta k vyváženej politike a spoločnému prístupu EÚ a zdôrazňujú sa opatrenia potrebné na dosiahnutie stavu, keď budeme môcť obnoviť náš európsky spôsob života, a to bezpečným a udržateľným spôsobom, v rámci ktorého budeme mať vírus pod kontrolou.

Zatiaľ čo epidemiologická situácia si vyžaduje nepretržitú kontrolu až dovtedy, kým sa nedosiahne dostatočná zaočkovanosť, treba na jednotnom trhu vytvoriť podmienky, ktoré umožnia bezpečné a udržateľné znovuotvorenie, aby občania mohli využívať svoje práva a aby sa obnovila hospodárska a sociálna činnosť. Súčasťou tohto procesu je zavedenie digitálneho zeleného osvedčenia týkajúceho sa očkovania, testovania a prekonania ochorenia, využívanie spoločného rámca pre opatrenia reakcie, usmernenie k ďalším testovacím stratégiám, ako je monitorovanie odpadových vôd na účely sledovania variantov, investície do diagnostiky a liečebných postupov. V oznámení sa takisto podčiarkujú opatrenia na vytvorenie globálnej odolnosti prostredníctvom nástroja COVAX a mechanizmu EÚ na spoločné využívanie zásob očkovacích látok.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Prehľad

Akčný plán EÚ v colnej oblasti

Návrh na zriadenie nástroja podpory na vybavenie na colné kontroly

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:06