Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Kríza v Sýrii: darcovia na 5. bruselskej konferencii mobilizovali 5,3 mld. eur na rok 2021 a ďalšie roky

Miesto: Brusel

Na piatej bruselskej konferencii na tému „Podpora budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu“, ktorej dnes spoločne predsedali Európska únia a Organizácia Spojených národov, medzinárodné spoločenstvo prisľúbilo na rok 2021 a ďalšie roky 5,3 mld. eur pre Sýriu a susedné krajiny, v ktorých žije najväčší počet sýrskych utečencov.

Celková výška príspevku, ku ktorému sa Európska únia zaviazala, je 3,7 mld. eur, z toho 1,12 mld. eur zo strany Európskej komisie a 2,6 mld. eur zo strany členských štátov. EÚ ako celok zostáva najväčším darcom, pričom v oblasti humanitárnej pomoci a pomoci na stabilizáciu a budovanie odolnosti kolektívne od začiatku krízy v roku 2011 mobilizovala pomoc vo výške 24,9 mld. eur na riešenie dôsledkov krízy.

Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Josep Borrell uviedol: „Desať rokov po tom, ako Sýrčania pokojne vyšli do ulíc a požadovali slobodu, spravodlivosť a hospodárske perspektívy, tieto požiadavky stále nie sú splnené a krajina sa nachádza v chaose. EÚ a jej členské štáty sú najväčším poskytovateľom podpory Sýrčanom za posledných desať rokov a naďalej veria, že je na Sýrčanoch, aby rozhodovali o budúcnosti svojej krajiny. Budúcnosti, v ktorej sa budú všetci Sýrčania cítiť bezpečne a žiť slobodne a dôstojne. EÚ na bruselskú konferenciu opäť pozvala zástupcov medzinárodného spoločenstva, aby opätovne potvrdila našu politickú a finančnú podporu Sýrčanom a susedným krajinám, ako aj politickému riešeniu krízy.“

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič dodal: „Bohužiaľ naďalej sledujeme, ako tragicky pokračuje zhoršovanie humanitárnej situácie v Sýrii. Desať rokov ničivého konfliktu naďalej postihuje milióny Sýrčanov vrátane žien a detí. Medzinárodné spoločenstvo nesmie zabúdať na kritickú situáciu postihnutých civilistov. EÚ zintenzívňuje svoju humanitárnu pomoc na záchranu životov v teréne. Obnovujeme svoj záväzok pomáhať sýrskemu ľudu a hostiteľským komunitám.“

Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi povedal: „Po 10 rokoch konfliktu v Sýrii, ktorý si vyberá veľkú daň na obyvateľoch Sýrie a susedných krajín, ktoré prijímajú sýrskych utečencov, je súčasný stav v regióne neudržateľný. Toto je jedno z hlavných posolstiev dnešnej piatej bruselskej konferencie. A podpora EÚ sa nezastaví pri rozsiahlej finančnej pomoci, ktorá sme dnes potvrdili: V našom „Novom programe pre Stredozemie“ sa predpokladá hospodársky a investičný plán, ktorý pomôže podporiť dlhodobé oživenie regiónu a prispieť k jeho stabilizácii.“

Na piatej konferencii v Bruseli, ktorá sa konala 29. a 30. marca, bolo zastúpených viac ako 80 krajín a medzinárodných organizácií. Účastníci sa zaoberali súčasnou situáciou v Sýrii a okolitom regióne a znovu podporili úsilie OSN o komplexné politické riešenie konfliktu. Piata konferencia v Bruseli takisto poskytla jedinečnú platformu pre dialóg s občianskou spoločnosťou v Sýrii a regióne.

Spolupredsedovia prijali vyhlásenie.

Súvislosti

Od roku 2017 sa na bruselských konferenciách o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu schádza medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie OSN nájsť politické riešenie konfliktu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254. Vďaka nim môžu darcovia prispievať k zabezpečeniu životne dôležitej humanitárnej a finančnej podpory sýrskemu obyvateľstvu, ako aj susedným krajinám poskytujúcim útočisko sýrskym utečencom. Doposiaľ päť konferencií umožnilo počas dní dialógu aj stretnutia zástupcov sýrskych, regionálnych a medzinárodných mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti spolu s tvorcami politík.

Dni dialógu s občianskou spoločnosťou

Počas troch priamych prenosov panelových diskusií v rámci dňa dialógu 29. marca debatovali zástupcovia sýrskych, regionálnych a medzinárodných mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti s ministrami a vedúcimi predstaviteľmi s rozhodovacími právomocami z EÚ, OSN, vlád v krajinách susediacich so Sýriou a inými medzinárodnými partnermi. Tieto dni boli súčasťou rozsiahleho online konzultačného procesu, ktorý prebiehal vo februári a v marci 2021 a počas ktorého sa zhromaždili príspevky od viac ako 1 500 jednotlivcov a organizácií. Spravodajcovia mimovládnych organizácií predložili odporúčania na dnešnom zasadnutí ministrov.

Deň dialógu je stále možné sledovať online.

Sprievodné a kultúrne podujatia

Od 15. do 26. marca sa uskutočnili online sprievodné podujatia organizované členskými štátmi EÚ, partnerskými krajinami, agentúrami OSN a ďalšími medzinárodnými organizáciami.

Regionálny trustový fond EÚ zriadený v reakcii na krízu v Sýrii, ktorý od svojho založenia v decembri 2014 mobilizoval viac ako 2,3 mld. eur z EÚ, 21 členských štátov EÚ, zo Spojeného kráľovstva a z Turecka na zmiernenie dôsledkov krízy, zorganizoval výstavu fotografií v exteriéri od 15. do 30. marca, spoločne s desiatimi obcami bruselského regiónu, na ktorej sú vystavené portréty žien, mužov, chlapcov a dievčat, postihnutých krízou v Sýrii, ktoré odhaľujú silu a odolnosť Sýrčanov v exile, ako aj ich hostiteľov v krajinách susediacich so Sýriou. Ich portréty sú dostupné online.

EÚ v spolupráci s Lagrange Points Brussels zorganizovala štyri virtuálne koncerty, na ktorých sa zúčastnili rôzni sýrski hudobníci, ako aj tanečníci tradičného tanca Sufi a básnici prednášajúci poéziu; online predstavenie sýrskej kuchyne; ako aj výstavu obrazov v Lagrange Points Brussels. Všetky videá sú k dispozícii online.

Ďalšie informácie

Webové sídlo konferencie

Vyhlásenie spolupredsedov

Správa o finančnej kontrole

Správa o online konzultáciách občianskej spoločnosti

Záznamy a fotografie: Deň dialógu a zasadnutie ministrov

Prehľad: EÚ a kríza v Sýrii

Reakcia na krízu v Sýrii: prehľady o podpore EÚ v JordánskuLibanoneSýrii a Turecku

Prejav vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie Josepa Borrella na úvodnom zasadnutí

Vyjadrenie vysokého predstaviteľa/podpredsedu Josepa Borrella na tlačovej konferencii

Výstava „Voices from Syria and the region“ (Hlasy zo Sýrie a z okolitého regiónu)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.03.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:07