Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Lepší výber DPH z predaja online možný vďaka novým pravidlám

Komisia uvítala dohodu, ku ktorej členské štáty EÚ dospeli v otázke konkrétnych opatrení potrebných na zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa DPH pri online predaji tovaru. Opatreniami sa má zároveň zabezpečiť, aby si aj online trhoviská plnili svoju úlohu v boji proti daňovým podvodom.

Opatreniami sa má zároveň zabezpečiť, aby si aj online trhoviská plnili svoju úlohu v boji proti daňovým podvodom. Vďaka dnes schváleným novým pravidlám sa zaistí bezproblémové zavedenie nových opatrení týkajúcich sa DPH pri elektronickom obchodovaní, ktoré boli schválené v decembri 2017. Takisto by členským štátom mali pomôcť znovu získať daňové príjmy vo výške 5 miliárd eur, o ktoré každoročne prichádzajú v tomto sektore (strata by mala do roku 2020 narásť na 7 mld. eur).

Online platformy uľahčia boj proti nedodržiavaniu predpisov v oblasti DPH pri predaji - podľa opatrení z decembra 2017 v prípade, že online trhoviská sprostredkúvajú zákazníkom v EÚ od podnikov so sídlom mimo Únie, ktoré využívajú ich platformu, predaj tovaru s hodnotou do 150 eur, konajú ako predajca. Rovnaké pravidlá sa budú uplatňovať aj vtedy, ak mimoúniové spoločnosti využijú online platformy na predaj tovaru z „centier spracovania“ v EÚ, a to bez ohľadu na jeho hodnotu, vďaka čomu budú môcť daňové orgány uplatňovať nárok na DPH splatnú z tohto predaja. Online platformy by tiež mali uchovávať záznamy o predaji tovaru alebo služieb, ktoré zrealizovali podniky využívajúce platformu. 

Nový systém DPH pre internetových predajcov - dnes schválené vykonávacie pravidlá zabezpečia, aby bol úplne nový systém DPH pre všetky podniky, ktoré predávajú tovar online, pripravený do roku 2021. Aktualizovaný elektronický obchodný portál pre DPH alebo „jednotné kontaktné miesto“, ktorý je súčasťou týchto opatrení, umožní spoločnostiam, ktoré svojim zákazníkom predávajú tovar online, aby si plnili povinnosti súvisiace s DPH v EÚ pomocou jedného jednoduchého internetového portálu v ich vlastnom jazyku. Bez tohto portálu by sa museli zaregistrovať pre DPH v každom členskom štáte EÚ, do ktorého chcú predávať. Túto povinnosť podniky uvádzajú ako jednu z najväčších prekážok cezhraničného obchodovania pre malé podniky.

Nové pravidlá bude možné prijať s konečnou platnosťou, keď bude k dispozícii poradné stanovisko Európskeho parlamentu. Nové pravidlá týkajúce sa DPH sa budú uplatňovať od 1. januára 2021, pričom členské štáty musia transponovať nové pravidlá smernice o DPH do vnútroštátnych právnych predpisov do konca roku 2020. Podniky, ktoré by chceli využívať rozšírený režim jednotného kontaktného miesta, sa môžu začať registrovať v členských štátoch od 1. októbra 2020.
 
Podrobnosti: 
Tlačová správa
Otázky a odpovede k DPH v elektronickom obchode
Stránka GR TAXUD o DPH v elektronickom obchode, aj s právnymi textami 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:42