Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Literárna súťaž – Slová o budúcnosti Európy

Miesto: Košice

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje literárnu súťaž na tému „Slová o budúcnosti Európy“.

„Chcem, aby Európania budovali budúcnosť našej Únie. V stanovovaní našich priorít a našej úrovne ambícií by mali by zohrávať vedúcu úlohu. Želám si, aby občania vyjadrili svoj názor na konferencii o budúcnosti Európy, ktorá sa začne v roku 2020 a bude trvať dva roky. Konferenciou by sa ako rovnocenní partneri mali spojiť občania, a to najmä mladí ľudia v silnejšom zastúpení, občianska spoločnosť a európske inštitúcie.“

Ursula von der Leyen: Ambicióznejšia Únia - Môj plán pre Európu

Proces definovania budúcich priorít Únie by mal byť transparentný, inkluzívny, participatívny a vyvážený, mal by prebiehať zdola, teda na základe požiadaviek obyvateľov s rôznym zázemím a zo všetkých kútov EÚ, a mal by zohľadniť aj postoje občianskej spoločnosti.

Cieľom súťaže je spoznať myšlienky a dojmy občanov Slovenskej republiky na túto tému.

Súťaž má len 1 pravidlo: povedzte nám Váš pohľad na budúcnosť Európy.

Podmienky súťaže:

  • Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  • Súťažné texty môžu byť v Slovenskom, Maďarskom a Anglickom jazyku.
  • Účastník musí byť autorom súťažného textu.
  • Termín odovzdania textu: 30.04.2023

Najlepšie texty odmeníme vecnými cenami.

Hlavná cena: Elektrická kolobežka.

Ďalšie ceny: Bezdrôtový reproduktor, Smart náramok.

Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia textu.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.docx)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.03.2023 08:58
Upravené: 21.04.2023 09:42