Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Marcový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Miesto: Brusel

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ.

Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Kľúčové rozhodnutia Komisie sú uvedené ďalej v texte a usporiadané podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia zároveň uzatvára 50 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať. Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii častých otázok. Podrobnejšie informácie o predchádzajúcich rozhodnutiach týkajúcich sa prípadov nájdete v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti tak, že zadáte referenčné číslo INFR(YYYY)nnnn.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 13.03.2024 06:00
Upravené: 13.03.2024 15:29