Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Medzinárodný deň žien 2019: rovnosti je viac, ale zmena je pomalá

„Rovnosť je základnou hodnotou Európskej únie, za ktorú budeme aj naďalej bojovať. Rovnosť medzi ženami a mužmi nie je výnimkou. Európa predstavuje pre dievčatá a ženy jedno z najbezpečnejších a najrovnoprávnejších miest na svete. Zamestnanosť žien dosiahla v EÚ najvyššiu úroveň v dejinách. Čoraz viac žien dnes zastáva vplyvné pozície. Na to môžeme byť hrdí.“ píše sa vo vyhlásení EK pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala Komisia svoju tohtoročnú správu o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ. Dobrou správou je, že Európa napreduje; na druhej strane zmenu treba urýchliť.
V dnešnej správe sa ukazuje, že hoci sa v rodovej rovnosti dosiahol určitý pokrok, ženy sa aj naďalej v mnohých oblastiach stretávajú s nerovnosťou:

  • v roku 2017 dosiahla zamestnanosť žien v EÚ rekordných 66,4 %, ale situácia je v každom členskom štáte iná. Minulý rok dostalo v rámci európskeho semestra 8 členských štátov odporúčanie, aby zvýšili účasť žien na trhu práce (Rakúsko, Česko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko)
  • ženy majú v priemere o 16 % nižšie platy ako muži, takže ich viac ohrozuje chudoba. To sa premieta do rozdielu v dôchodkoch žien a mužov, ktorý v roku 2017 dosiahol 35,7 %
  • ženy stále zďaleka nie sú dostatočne zastúpené v parlamentoch a vo vládach (v EÚ stoja ženy na čele len 6 z 28 národných parlamentov a 7 z 10 poslancov národných parlamentov v EÚ sú muži. Zastúpenie žien v ministerských funkciách sa dostalo na 30,5 %
  • v podnikateľskom svete je naďalej realitou tzv. sklenený strop, vo veľkých kótovaných spoločnostiach v EÚ zastávajú ženy len 6,3 % najvyšších výkonných pozícií

Podľa nedávnej dohody na smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom budú mať otcovia po narodení dieťaťa nárok na minimálny európsky štandard 10-dňovej platenej otcovskej dovolenky s príspevkom na úrovni nemocenských dávok. Posilní sa súčasné právo na 4 mesiace rodičovskej dovolenky, z ktorých budú 2 mesiace medzi rodičmi neprenosné. Výšku príspevku za tieto 2 mesiace stanovia členské štáty. Smernica obsahuje aj ustanovenia o novom európskom nároku každého opatrovateľa na 5 dní opatrovateľskej dovolenky ročne.

V novembri 2018 bolo zo 749 poslancov Európskeho parlamentu (EP) 36,4 % žien, čo je oproti najvyššej úrovni z roku 2016 mierny pokles. Vytrvalé úsilie Európskej komisie dosiahnuť do roku 2019 40-percentné zastúpenie žien vo svojom strednom a vyššom manažmente však prináša výsledky. Podiel žien vo vedúcich pozíciách dosiahol na všetkých úrovniach 39 %. Činnosť Komisie v oblasti politiky rodovej rovnosti je založená na dokumente „Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019“.

Ako sú na tom ženy vo vedúcich pozíciách?

Dnes zverejnil Eurostat aktuálne  štatistiky týkajúce sa zastúpenia žien na rôznych úrovniach riadenia. Najviac žien v manažérskych pozíciách má Lotyšsko (56%), je to jediný členský štát, kde sú ženy v tejto kategórii vo väčšine. So 49% manažérok nasledujú Bulharsko a Estónsko, Poľsko  a Slovinsko majú 47% manažérok. Na Slovensku je to 40%, čo je ešte stále viac ako priemer EÚ (36%). Na opačnom konci rebríčka sú Luxembursko (15%), Cyprus (23%), Česko, Dánsko, Taliansko a Holandsko – 29%. Ďalšie zaujímavé  čísla nájdete v priloženom prieskume. 

Podrobnosti: 
Tlačová správa 
Správa o rodovej rovnosti 2019
Verejná konzultácia o rovnosti v odmeňovaní otvorená do 5. apríla 2019 
Spotlight: EÚ pre ženy – kompletné informácie o tom, čo EÚ robí pre ženy, v slovenčine (.pdf)

Vyhlásenie Komisie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2019 
Index rodovej rovnosti EIGE
Informačný prehľad: Rok sústredeného boja proti násiliu na ženách (k dispozícii aj ako brožúra na vytlačenie
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.03.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:42